Sunday, April 19, 2009

Uvodna beseda

S pričujočim blogom želi Društvo humanistov Goriške zasledovati cilje, določene z njegovim statutom, in sicer odprijanje prostora javne razprave. S to gesto bo društvo svoje delovanje širilo izven prostorskih in časovnih omejitev klasičnih predavanj, okroglih mizi in razprav, ki sicer tvorijo srž njegovega udejstvovanja. Blog bomo oblikovali ožji člani društva, vendar ne kot predstavniki le-tega ali kakšne skupne ideje, temveč kot posamezniki, ki nas – če že kaj – druži želja po tovrstnem razpravljanju in podajanju stališč. Zaradi tega k njegovemu sooblikovanju vabimo vsakogar, ki si želi argumentirano izraziti svoje strinjanje ali nestrinjanje s povedanim. Internetni blog ima pred ostalimi oblikami soočenja stališč to prednost, da je neprestano odprt za promisleke in komentarje, ki utegnejo sicer ostati zamolčani. Zadnji stavek gre razumeti kot poziv vsem bralcem in kot željo, da bi ta blog izkoristil potencial, ki ga tovrsten način komunikacije ponuja.

Predsednica, Marijana Koren

No comments:

Post a Comment